امروز، جمعه ۲۹ / ۱ / ۹۳

تابلو اعلانات
بازنشستگانی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره کانون بازنشستگان جهادکشاورزی را دارند حداکثر تا تاریخ 5/12/92 برای ثبت نام به اداره امور بازنشستگا
ورود شاغلین


: کد حقوقی
: کلمه عبور

ورود بازنشستگان


: شماره حساب
: کلمه عبور